Události

Ve čtvrtek 22. června 2023 se uskutečnila tradiční akce města Třince „Talent“, na které bývají oceněni vybraní žáci z našeho regionu. Z naší školy byli oceněni žáci Franciszek Bubik a Laura Hlávková (pedagog: P. Vondráček), a to zejména za mimořádné úspěchy v keyboardových soutěžích. Kulturní program...

V pondělí 29. 5. 2023 od 16:30 hod. v koncertním sále naší pobočky proběhl II. Absolventský koncert. Účast byla hojná, atmosféra velmi pohodová, a tak si všichni jednotlivá vystoupení našich žáků užili. Jako host ze třídy p. uč. Petra Zmudy se představil Ondřej Matějek, budoucí...

Ve dnech 26. - 28. května 2023 se v Praze konalo ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje. Naši školu velmi dobře reprezentovalo 5 soutěžících. Ve 4. kategorii se Lauře Hlávkové (uč. Petr Vondráček) podařilo získat krásné první místo! Dalším úspěšným žákem...

Úterní podvečer 23. 5. 2023 patřil našim absolventům a hostům z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Proběhl totiž I. Absolventský koncert, který se vůbec poprvé konal v kinosále MUZ-IC Bystřice. Premiéru si odbyl i zbrusu nový klavír, který byl ve spolupráci s obcí Bystřice a bratry...

V sobotu 20. 5. 2023 od 14.00 hod. se konaly velké oslavy u příležitosti 600 let od nejstarší doložené písemné zprávy - Den obce Bystřice, na nichž vystoupili také žáci ZUŠ Třinec pobočka Bystřice, a to společně s učiteli. V 1. bloku se představili instrumentalisté...

Dne 15. května 2023 se ve foyer KD Trisia uskutečnil Koncert talentů, který organizoval a slovem provázel pan ředitel Jiří Zabystrzan. Na této akci účinkovali žáci ZUŠ Třinec, kteří letos uspěli v soutěžích a soutěžních přehlídkách. Zaplněné hlediště foyer kulturního domu tak vyslechlo sólisty i...

Skvělých výsledků dosáhli žáci ZUŠ Třinec, kteří se zúčastnili krajského kola soutěže MŠMT ve hře na keyboard. Soutěž se uskutečnila dne 21. dubna 2023 v ZUŠ Karviná. Výsledky našich žáků z pobočky Bystřice: Matyáš Vondráček (pedagog: P. Černeková) - 1. místo Martin Wiszczor (pedagog: P. Vondráček) -...

Ve dnech 20. a 21.4. 2023 se konal 6. ročník soutěžní přehlídky Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny. Soutěž je stále více oblíbenější mezi žáky i učiteli, o čemž svědčí velký počet účinkujících, kteří přijíždějí z celé republiky. Letošního ročníku se zúčastnilo kolem 170...

V pátek 14.4. 2023 se uskutečnila Krajská klavírní přehlídka v ZUŠ Frýdek Místek. Naší ZUŠ Třinec reprezentovali žáci David Kamiński (pobočka Bystřice), Eunika Zaliszová, Agnieszka Burešová, Ellen Vránová (pobočka Bystřice) a Jakub Stryja. Všichni předvedli opravdu krásné výkony. Zaujali nejen vybraným programem, ale především svou...

V sobotu 25. 3. 2023 jsme se na ZUŠ v Novém Jičíně účastnili Mezinárodní houslové soutěže „O cenu Václava Krůčka“. Naší školu ZUŠ Třinec reprezentovali dva houslisté ze třídy p. uč. Jakuba Kroczka: Šimon Vondráček (pobočka Bystřice) a Daniel Pustowka. V nabité konkurenci I. a II. kategorie ZUŠ z Havířova,...

Dne 7. března 2023  se v ZUŠ Frýdek-Místek konalo okresní kolo soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na akordeon. Této soutěže se zúčastnilo 5 žáků naší školy, a to z akordeonové třídy p. uč. Lenky Kaletové. Všichni naši žáci dosáhli krásných výsledků: 2. místo v...

V pondělí 27. 2. 2023 na hlavní budově v Třinci proběhlo školní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, kterého se účastnili rovněž žáci bystřické pobočky. Soutěž byla koncipována jako přehlídka, kdy žáci přednesli svůj program, dostali diplomy vč. dárečku za účast a zároveň...

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 žáci naší školy zpestřili odpoledne seniorům v bystřickém domově s pečovatelskou službou. Na "Koncertě pro radost" vystoupili žáci ze třídy zobcových fléten Martiny Krhutové, keyboardové třídy Pavly Černekové a akordeonisté ze třídy Lenky Kaletové. Koncert provázela vřelá atmosféra. Žáci předvedli...

Dne 19. 1. 2023 se na hlavní budově v Třinci konalo školní kolo soutěže v komorní hře dechových nástrojů. Žáci naší pobočky se zúčastnili v hojném počtu a všichni postoupili do okresního kola! Žáky připravila p. uč. Martina Krhutová a v rámci zajištění doprovodu u...

Dne 15. 12. 2022 od 16:00 hod. se za velkého zájmu posluchačů uskutečnil tradiční Adventní koncert naší pobočky v Bystřici. Tamní evangelický kostel byl zaplněn do posledního místa a jsme velmi rádi, že zájem rodičů i široké veřejnosti po covidové pauze nezanikl. Ba naopak! Žáci i...

Dne 20.10. se v bystřickém DPS uskutečnil Podzimní koncert, který ve spolupráci s obcí Bystřice pořádala p. uč. Darina Szymeczková. Koncert probíhal od 9:30 do 11:00 hod. Nejdříve vystoupili žáci pěveckého studijního zaměření pod vedením p. uč. Dariny a po menší přestávce potěšili klienty domova...

Dne 26.5.2022 se konala 14. mezinárodní soutěžní přehlídka ZUŠ SR a ČR ve hře na keyboard. Naši školu pod vedením p. uč. Petra Vondráčka reprezentovali žáci Laura Hlávková (1. kategorie) a Franciszek Bubik (3. kategorie). Soutěž probíhala i tentokráte online. Žáci s pedagogy nahrávali celý...

Řada postupových soutěží základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje vyvrcholila 20. května 2022 ústředním kolem v ZUŠ Jana Hanuše v Praze. V oboru Hra na zobcovou flétnu naši ZUŠ Třinec pobočku Bystřici reprezentovala Dorota Kaletová ze třídy paní učitelky Martiny Krhutové. Dorotka v...

Čtvrtý dubnový víkend strávily naše žákyně Dorota Kaletová a Bára Kajzarová s paní učitelkou Martinou Krhutovou v Teplicích na celostátní soutěžní přehlídce Teplické flautohry. Poznaly krásné město na západě naší republiky a tamní konzervatoř, setkaly se s nadšenci "zobcovkáři" z různých koutů naší republiky a...

V pátek 8. dubna 2022 proběhlo v Opavě krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na zobcovou flétnu. Naši žáci bystřické pobočky Klára Ryšková, Petr Cienciala, Vojtěch Terkovič a Dorota Kaletová byli opět velmi úspěšní! Z osmi zúčastněných žáků a žákyň naší ZUŠ získalo hned sedm...

Ve středu 2. 3. 2022 se ve Frýdku-Místku konala okresní soutěž ve hře na dechové nástroje. Naši ZUŠ velmi dobře reprezentovalo 13 flétnistů a flétnistek ze tříd paní učitelky Aleny Kostkové (korepetitorka Markéta Walachová) a Martiny Krhutové (korepetitorky Pavla Černeková a Martina Kufová). Do Třince...

Dne 1. 3. 2022 se konala ve Frýdku - Místku okresní pěvecká soutěž, kde naši žáci společně se svými učiteli a korepetitory velmi úspěšně reprezentovali naší školu. Získali jsme celkem 4 první místa: ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Szymanik Jan (Morcinek, korep. Pustowková), Pustowka Daniel (Zmuda, korep. Vondráček),...

S potěšením vás zveme ke zhlédnutí letošního adventního koncertu, který pro vás připravili žáci a učitelé bystřické pobočky ZUŠ Třinec a hosté. Tři dny v kostele, jedenáct natáčecích hodin a dalších několik hodin se zpracováním videa.. Sólisté, soubory, orchestr, korepetitoři, zpěváci - všichni dělali maximum....

Letošní absolventi hudebního oboru naši školy realizovali svá absolventská vystoupení formou nahrávek. Videa jsme takto pořídili ve foyer KD Trisia a v koncertních sálech či v učebnách naší školy. Věříme, že se vám výkony našich absolventů budou líbit!     Absolventský koncert I. stupně Absolventský koncert II. stupně Absolventi I....

Dne 27.5.2021 jsme se zúčastnili Mezinárodní soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje ZUŠ SR a ČR, kterou pořádala ZUŠ v Považské Bystrici. Žáci pod vedením pedagogů měli zaslat nepřerušovanou a nesestříhanou nahrávku všech soutěžních skladeb. Nebylo to jednoduché, poněvadž distanční výuka byla opravdu dlouhá....

Vážení rodiče, zveřejňujeme vyhodnocení dotazníku „Průzkum spokojenosti zákonných zástupců s distanční výukou v ZUŠ Třinec“. Všem zákonným zástupcům žáků ZUŠ Třinec byl dne 16.12.2020 odeslán e-mailem dotazník, týkající se distanční výuky v ZUŠ Třinec. Z celkového počtu 855 žáků odpovědělo 268 zákonných zástupců, tedy přibližně třetina...

Milí rodiče, zveřejňujeme zde koledu "Nesem vám noviny" v provedení Martina Chodúra, žáků a učitelů ZUŠ Třinec. Jako hosté účinkují také žáci PSM Jastrzębie-Zdrój (Polsko). Aranžmá skladby: Irena Szurmanová. https://www.youtube.com/watch?v=8T_GcrGHeX4 Účinkují: Martin Chodúr (sólový zpěv), pěvecký sbor: Adéla Heczková, Amálie Kotasová, Anita Bielan, Kateřina Kubaczková, Anna Böhm, Anna...

Přijměte pozvání ke zhlédnutí on-line Adventního koncertu, který se uskutečnil ve čtvrtek 10.12.2020 v evangelickém kostele v Bystřici. Učitelé se svými žáky pečlivě nahrávali jednotlivá vystoupení. A zde je výsledek! Díky epidemickým opatřením byl letošní adventní koncert úplně jiný. Pevně věříme, že se vám videozáznam...

Poslechněte si ukázky distanční výuky žáků bystřické pobočky ZUŠ Třinec. Pod vedením svých učitelů se napříč studijními zaměřeními pilně připravují i doma. Zejména nejmladší děti si zaslouží uznání a obdiv. Děkujeme za spolupráci i rodičům, protože bez jejich přičinění by to mnohdy bylo velmi obtížné,...

Ukázky z distanční výuky nahrané v domácím prostředí žáků. V 2. pololetí školního roku 2019/2020 z důvodu nepříznivých epidemiologických podmínek nemohla probíhat obvyklá výuka ve škole. Učitelé proto realizovali výuku prostřednictvím videohovorů, mailů, telefonických hovorů apod. Je tam i několik žáků z naší pobočky. Poznáte...

Z důvodu epidemiologických omezení proběhlo absolventské vystoupení žáků ve školním roce 2019/2020 formou prezentace nahrávek, které byly pořízeny ve třídách nebo v koncertním sále, ale také i v domácím prostředí (během distanční výuky). https://www.youtube.com/watch?v=TsvYGxVb1AA Editace a střih videa: Petr Vondráček....

Vážení rodiče, ve dnech 8. – 12. června 2020 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a...

Vážení rodiče, milí žáci, obnovuji tímto prezenční výuku v ZUŠ Třinec od pondělí 18. května 2020, a to ve všech oborech a na všech pobočkách školy. Upozorňuji, že osobní účast žáků ve vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných...

Vážení rodiče, vyhlašuji tímto termíny talentových zkoušek nových žáků pro školní rok 2020/2021. V současné době, kdy se provoz na školách obnovuje postupně, ještě nemáme přesné pokyny k přijímání nových žáků. Je tedy možné, že se níže uvedený způsob přijímacího řízení ještě může změnit. Sledujte prosím naše...

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve...

Vážení rodiče, na pokyn zřizovatele školy (KÚ MSK Ostrava) vyzývám tímto žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě,...

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI Vážená paní, Vážený pane, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. 1. Pokud má občan v době...

Ve dnech 13.2. a 14.2. 2020 proběhlo v ZUŠ Frýdek-Místek okresní kolo ve hře na klavír celostátní soutěže ZUŠ. Žákům naší bystřické pobočky se podařilo získat velmi pěkná ocenění. Rozhodně se v nabité konkurenci 51 žáků z celého okresu "neztratili" a porota je ocenila následujícími...

V úterý 11.2.2020 se celý den v ZUŠ Frýdek-Místek konalo okresní kolo celostátní soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Za naši bystřickou pobočku ZUŠ Třinec nás velmi úspěšně reprezentovalo hned 5 žáků. Získali nádherná ocenění a někteří dokonce postupují do dalšího (krajského) kola. BRAVO! Kategorie: a)...

Ve čtvrtek 23.1.2020 se na hlavní budově v Třinci (ul. Třanovského) konalo školní kolo celostátní soutěže ve hře na klavír. Harmonogram soutěže byl velmi pestrý. Zúčastnilo se celkem 35 žáků a soutěžili ve dvou oblastech: sólová hra na klavír a čtyřruční hra. Dle věku pak...

V pondělí 20. ledna se na hlavní budově v ZUŠ Třinec konalo školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje, kterého se zúčastnili i žáci naší pobočky. Celkem soutěžilo 10 žáků. Žáci z Bystřice byli trochu v převaze, co se týče počtu, ale hlavně byli...

Ve středu 11. prosince 2019 proběhl v bystřickém evangelickém kostele tradiční adventní koncert. Hrála a zpívala celá pobočka. Mohli jsme si poslechnout opět velmi pěkné výkony našich žáků i hostů. V závěru koncertu vystoupili i hosté z Polska, konkrétně z hudební školy v Jastrzebie-Zdroju. Všechna...

Pro letošní školní rok 2019-2020 se nám podařilo zajistit nové vybavení školy. Asi nejdůležitější je úspěšná realizace a montáž klimatizace značky SAMSUNG v koncertním sále. Pro tyto účely škola obdržela finanční dar ve výši 60.000,- Kč od manželů Grażyny a Adama Wałach. Konečná částka (vč....

Vážení rodiče, ve dnech 10. – 19. června 2019 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a...

I letos se naše ZUŠ Třinec pobočka Bystřice zapojila do nejrozsáhlejší kulturní události pod názvem ZUŠ OPEN. Naše pobočka společně s dalšími 491 uměleckými školami připravila bohatý program. V 10:00 hodin bylo zahájeno vystoupení pro děti z českých i polských MŠ a ZŠ z Bystřice...

Mimořádného úspěchu dosáhli žáci ZUŠ Třinec pobočky v Bystřici v celostátním kole soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje! Soutěž probíhala ve dnech 23.-25.5.2019 v Kroměříži a naši žáci byli odbornou porotou oceněni takto: Vojtěch Špiller (pedagog: Česlav Pomykacz) - 2. místo Šimon Kantor (pedagog: Pavla...

V úterý 14.5.2019 od 16:30 hodin se na naší pobočce ZUŠ Třinec v Bystřici uskutečnil v pořadí II. absolventský koncert, který byl více zaměřen na jazzovou a populární hudbu. Sedmileté studium I. cyklu završili tito žáci: Matyáš Heczko, keyboard (ze třídy p. uč. Česlava Pomykacze) Tereza Hloužková, klavír...

Ve čtvrtek 2.5.2019 od 16:30 hodin proběhl na naší škole ZUŠ Třinec pobočka Bystřice I. absolventský koncert. Své sedmileté studium I. cyklu završili tito žáci: Dorota Sikora, klavír (ze třídy p. uč. Petra Vondráčka) Gabriela Pietroszová, housle (ze třídy p. uč. Ellen Klodové) Lucie Kaletová, klavír (ze třídy...

Srdečně zveme na absolventské koncerty ZUŠ Třinec pobočky v Bystřici, které se uskuteční ve čtvrtek 2.5. a v úterý 14.5. vždy od 16:30 hod. Žáci studijního zaměření hra na klavír, housle, akordeon, keyboard a populární zpěv přednesou skladby různých stylových období a žánrů. Těšíme se...

Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2019/2020 na pobočku v Bystřici se prosím dostavte v termínech pondělí 17. 6. 2019 a středa 19. 6. 2019 od 14:00 do 17:00. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Soubory...

Naši žáci byli opět zpříjemnit chvíle klientům v bystřickém Domově pro seniory. V úterý 12. března totiž proběhl koncert konaný u příležitosti Mezinárodního dne žen. Program koncertu byl pestrý. Posluchači měli možnost poslechnout si tyto nástroje: klavír, klávesy, housle, flétny jak v sólovém podání tak...

Ve čtvrtek 7.3.2019 proběhla na ZUŠ ve Frýdku-Místku okresní klavírní přehlídka, které se zúčastnila Pavla Kantorová ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové. Svým výkonem zaujala a byla poslána do krajské klavírní přehlídky. Ta se uskuteční počátkem dubna na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde bude mít...

KRAJSKÉ KOLO - ZUŠ Karviná 100% úspěch žáků ZUŠ Třinec!!! Žáci naší bystřické pobočky - Vojtěch Špiller (pedagog: Č. Pomykacz) a Šimon Kantor (pedagog: P. Olšarová) - dosáhli skvělého úspěchu. V krajském kole soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje, konané v ZUŠ Karviná, získali...

Koncertní sál bystřické pobočky naší školy byl dne 10.1.2019 dějištěm skvělého koncertu. Naše pozvání přijal klavírista, skladatel, aranžér a pedagog Wester Carolina University v USA - Pavel Wlosok. Zahrál společně s muzikanty: Zbyšek Kaleta - saxofon (absolvent ZUŠ Třinec), Zdeněk Holka - kontrabas a Pavel...

Ve čtvrtek 13.12.2018 od 16:00 proběhl v evangelickém kostele každoroční adventní koncert. Představily se různé soubory a sólisté. Slyšeli jsme královský nástroj varhany, smyčcový soubor, skupinu interpretačního semináře, dále pak čtyřruční klavírní hru, flétnový soubor, pěvecké vystoupení v podobě menšího sboru. V podání našich žáků...

ZUŠ Třinec pobočka Bystřice děkuje za poskytnutí finančního daru ve výši 60.000,- Kč manželům Grażynie a Adamowi Wałach. Prostředky budou použity na zajištění klimatizace v koncertním salonku. Za vstřícnost ještě jednou velmi děkujeme!...

Vážení rodiče, ve dnech 11. – 19. června 2018 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším...

Dne 24.5.2018 se naše pobočka zapojila do celorepublikové prezentace ZUŠ. Konkrétně jsme se připojili k 491 školám a vystupovalo celkem 252 218 účastníků této akce. Naši učitelé i žáci si připravili hned dvě veřejná představení. V 10:00 hodin byl program cílen pro MŠ a ZŠ...

na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne v termínech pondělí 18. 6. 2018 – úterý 19. 6. 2018 od 14:00 do 17:00. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku na tomto odkaze: přihláška a do poznámky napište Bystřice. Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka...

V úterý 22.5.2018 proběhl na naší pobočce v pořadí již II. absolventský koncert. Studium I. stupně hudebního oboru završili tito žáci: Ewa Berek, klavír ze třídy p. uč. Marka Kalety Bohdana Hudziecová, housle ze třídy p. uč. Daniela Klody Antonín Szmek, akordeon ze třídy p. uč. Lenky Kaletové Jakub...

Ve čtvrtek proběhl krásný I. absolventský koncert šk. roku 2017/2018. Absolventy byli tito žáci: Pavla Kantorová, klavír ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové Kateřina Pilková, klavír ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové Mateusz Milerski, housle ze třídy p. uč. Daniely Rusnokové Absolventy hudebně podpořili i jejich kamarádi z hudebního oboru....

Úspěchy našich žáků v krajském kole soutěže Blahopřejeme všem žákům ke skvělým výsledkům v krajském kole soutěže základních uměleckých škol. Soutěž dechových nástrojů proběhla 20. - 21. 3. 2018 v ZUŠ J. R. Míši v Orlové. Hra na zobcovou flétnu: Kaletová Dorota (IV. kategorie) - 2. místo vyučující p....

Dne 27. února 2018 proběhlo ve Frýdku-Místku okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Všem našim žákům blahopřejeme ke skvělým výsledkům! Klapsia Valentin (IX. kategorie) - 1. místo s postupem vyučující p. uč. Jan Kaleta, klavírní doprovod p. uč. Žurková O den později 28.2.2018...

Ve středu 28.2.2018 se v koncertním sále naší pobočky uskutečnil koncert posluchačů pražské konzervatoře Marie Šumníkové a Přemysla Berky. V jejich podání jsme si vyslechli díla J. S. Bacha, L. van Beethovena, J. Brahmse, P. I. Čajkovského, F. Chopina a A . Dvořáka. Hosté náležitě...

Poděkování firmě KATEST CZ - EU s.r.o. 739 97 Hrádek 295 za sponzorský dar ve výši 3.000,- Kč na nákup nové kytary pro pedagogické účely. Dar zprostředkovala jednatelka firmy paní Andrea Czepczorová. Děkujeme!...

Ve středu 20. 12. 2017 žáci bystřické pobočky ZUŠ Třinec zahráli na vánočním koncertu v místním domově pro seniory. Klienti domova přišli v hojném počtu a svou kulturní místnost naplnili do posledního místa. Žáci jim zahráli jak klasické skladby, tak jazzové i populární. V neposlední...

Adventní koncert v evangelickém kostele v Bystřici nad Olší se těší velké přízni návštěvníků a i letos tomu nebylo jinak. Naplněný chrám, neopakovatelná atmosféra a vynikající výkony našich žáků, jejich učitelů i dalších hostů se postaraly o nevšední hudební zážitek, jež byl náležitě oceněn mohutným...

Na základě oslovení paní architekty Katarzyny Bubik byl vypracován projekt, který se následně dočkal své realizace. Nebylo by tomu tak bez přispění finančního daru ve výši 30.000,- Kč, který věnoval škole pan Waldemar Walach. Celá částka byla poskytnuta právě na realizaci úprav vstupních prostor naší pobočky....

Ve dnech 25.5. a 31.5.2017 proběhly na naší pobočce absolventské koncerty. Žákům gratulujeme k velmi zdařilým výkonům a učitelům patří poděkování za vzornou pedagogickou přípravu. Všem studentům přejeme hodně úspěchů jak v osobním životě, tak i v hudební oblasti. Snímky naleznete v naší galerii -...

Dne 7.4.2017 v Karviné se konala celostátní soutěž "Nová konfrontace", kde Vojtěch Špiller ze třídy p. uč. Česlava Pomykacze obdržel stříbrné pásmo a zároveň také ocenění za vlastní tvorbu. Dalším úspěšným reprezentantem naší pobočky v Bystřici byl Šimon Kantor ze třídy p. uč. Pavly Olšarové,...

První ročník celostátní klavírní soutěžní přehlídky PIANOFORTE PER TUTTI se konal 30. a 31. března 2017 v nádherném barokním sále Piaristického klášteře v Příboře, který založil v roce 1694 Karel II. z Lichtensteina. Jelikož se jednalo o celostátní soutěžní přehlídku, byla konkurence opravdu velká. Přihlásilo...

Dne 29.3.2017 se v Ostravě konalo krajské kolo celostátní soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Velmi pěkného umístění dosáhl David Wrzecionko ze třídy p. uč. Daniela Klody. Ve své II. kategorii se umístil na bezvadném 2. místě! GRATULUJEME a DĚKUJEME za vzornou reprezentaci naší pobočky! Kompletní...

Dne 23.3.2017 se konalo krajské kolo celostátní soutěže ve hře na klavír. Naší pobočku reprezentovali a nádherných úspěchů dosáhli tito žáci: IV. kategorie Sabina Wrzecinková ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové 3. místo VI. kategorie Pavla Kantorová ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové 2. místo  GRATULUJEME a DĚKUJEME...

Dne 22.2.2017 se ve Frýdku - Místku konalo okresní kolo celostátní soutěže ve hře na housle, do kterého byli vybráni po absolvování školního kola také zástupci naší bystřické pobočky. Výsledky byly nádherné! GRATULUJEME! O. kategorie Barbora Nemcová ze třídy p. uč. Daniela Klody 2. místo II. kategorie...

Dne 20.2.2017 se ve Frýdku - Místku konalo okresní kolo celostátní soutěže ve hře na klavír, do kterého byli vybrání po absolvování školního kola také zástupci naší bystřické pobočky. Výsledky byly vynikající! Všichni žáci našich pedagogů se umístili na prvním místě! GRATULUJEME! II. kategorie Adam Bielan...

V předvánočním období každoročně naše pobočka pořádá koncert pro seniory v místním DPS. Letos se koncert uskutečnil 21.12.2016. Žáci společně se svými učiteli přichystali velmi pěkný program a klientům domova se jednotlivá vystoupení moc líbila. Poděkování patří hlavní organizátorce p. uč. Pavle Olšarové i všem...

Ústřední kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje 29.4.2016 — Františkovy lázně Velkého úspěchu dosáhl náš keyboardista v ústředním kole soutěže ZUŠ, která se konala až v dalekých Františkových Lázních. Šimon Kantor (ze třídy Mgr. Pavly Olšarové) se umístil na skvělém 2. místě! Blahopřejeme!  ...

10.4.2016 proběhl na základní umělecké škole v Novém Jičíně první ročník houslové soutěže "O cenu Václava Krůčka". Naší školu reprezentoval David Wrzecionko ze třídy MgA. Daniela Klody, který se ve své kategorii umístil na 2. místě. Blahopřejeme!...