Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019

Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

ve dnech 11. – 19. června 2018 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání – úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů.

Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Ze zmíněných kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlašují ze studia. V tom případě pak můžeme přijmout další uchazeče ke studiu, jejichž zákonné zástupce budeme okamžitě kontaktovat.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec

Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem):

hudební obor:

7             206         227         238         250         257         263         267         270         273         274         275         285         286         287         292         294         295         296         297         298         300         302         303         304         308         313         314         316         318         321         323         326         328         329         331         337         340         341         344         345         346         349         350         351         352         356         357         358         360         361         364         365         366         370         372         373         375         379         381         383         385         386         387         388         391         395         398         399         402         404         407         408         411         417         421         422         423         426         427         433         435         439         442         443         444         445         446          455