ŠKOLNÉ

Prodloužení DISTANČNÍ VÝUKY do 22.1.2021

Vláda ČR dne 7. ledna 2021 schválila prodloužení stávajících opatření v oblasti školství, a to do 22. ledna 2021. Provoz škol v období do 22. ledna 2021 bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.

Pedagogové ZUŠ Třinec budou tedy i nadále pokračovat v distanční výuce. O dalších změnách vás budeme informovat.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

Pro odkaz na stránky MŠMT klikněte zde!

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

spokojenosti rodičů s distanční výukou v ZUŠ zde: https://zusbystrice.cz/spokojenost-rodicu-s-distancni-vyukou-v-zus/

přání ZUŠ do roku 2021 NESEM VÁM NOVINY 

video: https://www.youtube.com/watch?v=8T_GcrGHeX4

více informací zde: https://zusbystrice.cz/nesem-vam-noviny/

INFORMACE KE STUDIU

O NÁS

Ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové, vedle zkušených i začínající učitelé, kteří se projevují především elánem a zápalem do své práce a tak společně se svými staršími kolegy vytvářejí dobrý pedagogický kolektiv se zájmem o co nejlepší výsledky a kvalitu své práce. Naši učitelé také působí v různých hudebních a uměleckých tělesech, hrají v orchestrech zaměřených na klasickou, jazzovou, taneční a populární hudbu, vedou pěvecké sbory a zájmové umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a mládeže a prokazuji tak nejen znalost pedagogické práce, ale i kvalitu svého interpretačního umění. Vystupují nejen na akcích školy, ale také na různých koncertech a vernisážích v rámci regionu i v oblasti mezinárodní spolupráce uměleckých škol.

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZUŠ

Spolek rodičů a přátel školy zajišťuje žákům, učitelům i vedení školy pomoc při organizovaní akcí školy. Za vybrané rodičovské příspěvky rada financuje odměny žákům za účast na soutěžích, předává dárky absolventům a žákům, kteří veřejně reprezentují naší školu, přispívá na nákupy učebních pomůcek či vybavení školy.

Michał Bubik

Předseda

Eva Bartulcová

Pokladník

Katarzyna Bubik

Tajemník

Tomasz Kostka

Člen

Pavla Černeková

Člen

Petr Vondráček

Člen