ŠKOLNÉ

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

 

Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Třinci přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2021/2022.

Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) proběhnou v termínech 7.-10. června 2021 v odpoledních hodinách.

Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) lze na těchto webových stránkách v sekci Přihláška ke studiu (nebo klikněte zde).

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

Přijímací řízení pro hudební obor na pobočce v Bystřici proběhne  7. a 10. 6. 2021 v 14:00-17:00 hod.

 

  • Informace o vyplnění přihlášky
  • Příprava na talentové zkoušky
  • Informace vzhledem k aktuální epidemické situaci
  • Informace pro zájemce, kteří dříve nebyli přijati
  • Informace pro stávající žáky, kteří se hlásí na další studijní zaměření

 

VŠE NALEZNETE ZDE NA ODKAZU:

http://www.zustrinec.cz/udalosti/pokyny-k-prijimani-novych-zaku-pro-skolni-rok-2021-2022/

INFORMACE KE STUDIU

O NÁS

Ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové, vedle zkušených i začínající učitelé, kteří se projevují především elánem a zápalem do své práce a tak společně se svými staršími kolegy vytvářejí dobrý pedagogický kolektiv se zájmem o co nejlepší výsledky a kvalitu své práce. Naši učitelé také působí v různých hudebních a uměleckých tělesech, hrají v orchestrech zaměřených na klasickou, jazzovou, taneční a populární hudbu, vedou pěvecké sbory a zájmové umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a mládeže a prokazuji tak nejen znalost pedagogické práce, ale i kvalitu svého interpretačního umění. Vystupují nejen na akcích školy, ale také na různých koncertech a vernisážích v rámci regionu i v oblasti mezinárodní spolupráce uměleckých škol.

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZUŠ

Spolek rodičů a přátel školy zajišťuje žákům, učitelům i vedení školy pomoc při organizovaní akcí školy. Za vybrané rodičovské příspěvky rada financuje odměny žákům za účast na soutěžích, předává dárky absolventům a žákům, kteří veřejně reprezentují naší školu, přispívá na nákupy učebních pomůcek či vybavení školy.

Michał Bubik

Předseda

Eva Bartulcová

Pokladník

Katarzyna Bubik

Tajemník

Tomasz Kostka

Člen

Pavla Černeková

Člen

Petr Vondráček

Člen