ŠKOLNÉ

Prezenční výuka

Vážení rodiče,
od pondělí 12. dubna 2021 je v ZUŠ Třinec (na základě mimořádných opatření Vlády ČR) obnovena prezenční výuka (výuka ve škole), a to za následujících podmínek:

– prozatím je povolena pouze individuální výuka (1 žák 1 učitel) a individuální konzultace; výuka předmětů kolektivní výuky pokračuje formou distanční výuky (bližší informace vám podají na vyžádání učitelé)- žáci ZUŠ nebudou testováni antigenními nebo jinými testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (naopak povinně budou testováni zaměstnanci ZUŠ, a to pedagogové i nepedagogové)

– povinné je nošení ochranných prostředků dýchacích cest: děti do 15 let mohou nosit roušku, ostatní osoby musí povinně používat respirátor nebo nanoroušku (dle norem FFP2, KN 95)

– vstup ostatních osob do prostor ZUŠ (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných případech!

Podrobněji budou všechna pravidla týkající se provozu školy od 12. dubna 2021 zpracována v dodatku školního řádu č. 2, který bude v nejbližších dnech uveřejněn k prostudování na webových stránkách školy (v sekci “Dokumenty”).

 

Děkujeme za dodržování všech opatření! V případě jakýchkoliv důležitých změn vás budu ihned informovat.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

 

Filmová soutěž “Poznávám svůj region”

Máte rádi film? A už jste zkoušeli nějaký vytvořit? Máte jedinečnou možnost zúčastnit se filmové soutěže! Více informací naleznete v přiloženém plakátku:

http://www.zustrinec.cz/udalosti/filmova-soutez-poznavam-svuj-region/

INFORMACE KE STUDIU

O NÁS

Ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové, vedle zkušených i začínající učitelé, kteří se projevují především elánem a zápalem do své práce a tak společně se svými staršími kolegy vytvářejí dobrý pedagogický kolektiv se zájmem o co nejlepší výsledky a kvalitu své práce. Naši učitelé také působí v různých hudebních a uměleckých tělesech, hrají v orchestrech zaměřených na klasickou, jazzovou, taneční a populární hudbu, vedou pěvecké sbory a zájmové umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a mládeže a prokazuji tak nejen znalost pedagogické práce, ale i kvalitu svého interpretačního umění. Vystupují nejen na akcích školy, ale také na různých koncertech a vernisážích v rámci regionu i v oblasti mezinárodní spolupráce uměleckých škol.

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZUŠ

Spolek rodičů a přátel školy zajišťuje žákům, učitelům i vedení školy pomoc při organizovaní akcí školy. Za vybrané rodičovské příspěvky rada financuje odměny žákům za účast na soutěžích, předává dárky absolventům a žákům, kteří veřejně reprezentují naší školu, přispívá na nákupy učebních pomůcek či vybavení školy.

Michał Bubik

Předseda

Eva Bartulcová

Pokladník

Katarzyna Bubik

Tajemník

Tomasz Kostka

Člen

Pavla Černeková

Člen

Petr Vondráček

Člen