NAUKA O HUDBĚ

NAUKA O HUDBĚ

Posláním tohoto předmětu je celkově kultivovat žákovu osobnost, podněcovat jeho zájem o hudbu, rozvíjet jeho hudební schopnosti, zejména v těchto oblastech:

  • hudební představivost, fantazii
  • schopnost rozlišení jednotlivých vyjadřovacích prostředků (tempo, rytmus, melodika, dynamika)
  • hudební paměť ve spojení s jednotlivými činnostmi (pěvecká, rytmicko-pohybová, instrumentální, sluchová, poslechová, tvořivá)
  • základní orientace v hudebních formách, žánrech a slozích
  • pěvecké dovednosti
  • hudebně-teoretické poznatky

Tento vyučovací předmět je společný pro všechna studijní zaměření.