Vyučované předměty

Z nástroje lidového se vyvinul nástroj s neobyčejnými možnostmi, proto i díky velké rejstříkové výbavě a krásnému zvuku jeho využití je velmi široké. V hudbě lidové už zdomácněl a na ko...

Důležitou složkou ve výuce předmětu je zvládnutí bráničního dýchání, které je nejvíce nepostradatelným činitelem při pěstování příjemného, vyváženého a kultivovaného tónu. Během ...

Housle jsou jedním z nástrojů s největšími výrazovými možnostmi. Jako sólový nástroj mají velice krásný a působivý zvuk. Mohou být jednou smutné a zadumané, jindy živé a hýřící barvam...

Předmět „Hra na keyboard“ (často označovaný také jako „hra elektronické klávesové nástroje – EKN“) je moderní a novější předmět hudebního oboru. Samotný nástroj je atraktivní ...

Klavír se řadí do skupiny klávesových nástrojů, kde kromě cembala a varhan zaujímá zvláštní místo. Hráč stiskem klávesy uvádí do chodu mechanismus, vytvářející zvuk. U klavíru klávesy ...

Kontrabas je nejvyšší a největší smyčcový hudební nástroj. Pro jeho dokonalé zvládnutí je potřeba mít fyzické předpoklady. Bez kontrabasu nebo elektrické basové kytary není možné dosáhno...

Už od středověku patří kytara k oblíbeným hudebním nástrojům. Můžeme ji často slyšet v komorní hudbě, ale také jako sólový koncertní nástroj. Své skladby pro ni psali takoví velikáni, j...

Naše varhanní oddělení nabízí výuku hry klasické varhany. Pod vedením kvalifikovaného pedagoga probíhá výuka na kvalitním nástroji v ZUŠ a občas lze využít i varhany v kostelech našeho kraj...

Violoncello se řadí mezi strunné smyčcové nástroje. Jeho barva tónu je medově – sametová a nejvíce se přibližuje barvě lidského hlasu. Orchestr složený s více violoncell je velice podobn...

Zobcová flétna se řadí mezi nejstarší dechové nástroje. Patří mezi první hudební nástroje, se kterým se dítě v životě prakticky setká. Je cenově dostupná a jednoduchou melodii se svépomoc...

Jazzový a populární zpěv je vyučován individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků. Žáci se učí zvládat technické a výrazové prostředky tak, aby jim sloužily k vyjádření hudebníc...

Hra na klarinet Klarinet patří do skupiny dřevěných jednojazýčkových (plátkových) nástrojů. Vyrábí se v dnešní době v ladění B, A, C, Es. Vyniká jako nástroj k sólové hře ale také ve h...

Posláním tohoto předmětu je celkově kultivovat žákovu osobnost, podněcovat jeho zájem o hudbu, rozvíjet jeho hudební schopnosti, zejména v těchto oblastech: hudební představivost, fantazii schop...

Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším a nejúčinnějším hudebním vyjadřovacím prostředkem, který se uplatňuje v u...

Interpretační seminář Navazuje na předmět Nauka o hudbě. Přibližuje žákům hudbu v co nejširším rozsahu, tj. hudbu všech druhů, žánrů a stylů. V rámci vyučování se žáci stávají inte...