HRA NA KONTRABAS

HRA NA KONTRABAS

Kontrabas je nejvyšší a největší smyčcový hudební nástroj. Pro jeho dokonalé zvládnutí je potřeba mít fyzické předpoklady. Bez kontrabasu nebo elektrické basové kytary není možné dosáhnout úplného a dokonalého zvuku menšího či většího orchestru nebo kapely. Proto se traduje, že „BASA TVRDÍ MUZIKU“. Dokáže se prosadit jak orchestrálně tak i sólově pro jeho krásný sametový tón. Zdatnější hráč může někdy v komorních seskupeních díky hře ve vysokých polohách (hra v palcové poloze) zastoupit i part violoncella. S oblibou je kontrabas vyhledáván i do menších komorních seskupení (dua, tria atd.). Během studia je zvláště kladen důraz na pravidelné pěstování pohotové intonační schopnosti, která je při hře na kontrabas nesmírně důležitá.