Author: michal

Hra na klarinet Klarinet patří do skupiny dřevěných jednojazýčkových (plátkových) nástrojů. Vyrábí se v dnešní době v ladění B, A, C, Es. Vyniká jako nástroj k sólové hře ale také ve hře v různých nástrojových seskupeních. Má široké uplatnění od symfonického a komorního orchestru, po hudbu...

Interpretační seminář Navazuje na předmět Nauka o hudbě. Přibližuje žákům hudbu v co nejširším rozsahu, tj. hudbu všech druhů, žánrů a stylů. V rámci vyučování se žáci stávají interprety skladeb, které studují v hlavním oboru. Vzájemně se hodnotí a vyjadřují svůj názor na provedené skladby. Tím...

Jazzový a populární zpěv je vyučován individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků. Žáci se učí zvládat technické a výrazové prostředky tak, aby jim sloužily k vyjádření hudebních myšlenek a k reprodukci přiměřeně obtížných skladeb. Studium ve studijním zaměření Jazzový a populární zpěv žákům nabízí...

Zobcová flétna se řadí mezi nejstarší dechové nástroje. Patří mezi první hudební nástroje, se kterým se dítě v životě prakticky setká. Je cenově dostupná a jednoduchou melodii se svépomocí na ni naučí téměř každý. Díky tomu je zobcová flétna sice velmi populárním, ale také často...

Naše varhanní oddělení nabízí výuku hry klasické varhany. Pod vedením kvalifikovaného pedagoga probíhá výuka na kvalitním nástroji v ZUŠ a občas lze využít i varhany v kostelech našeho kraje. Výuka je zaměřena nejen na rozvíjení technických a výrazových prostředků, ale i na schopnost uplatnit se jako...

Kontrabas je nejvyšší a největší smyčcový hudební nástroj. Pro jeho dokonalé zvládnutí je potřeba mít fyzické předpoklady. Bez kontrabasu nebo elektrické basové kytary není možné dosáhnout úplného a dokonalého zvuku menšího či většího orchestru nebo kapely. Proto se traduje, že „BASA TVRDÍ MUZIKU“. Dokáže se...

Z nástroje lidového se vyvinul nástroj s neobyčejnými možnostmi, proto i díky velké rejstříkové výbavě a krásnému zvuku jeho využití je velmi široké. V hudbě lidové už zdomácněl a na koncertních scénách si už dávno vybojoval krásné místo. Velkou výhodou je jeho snadné přemístění, čímž...

Už od středověku patří kytara k oblíbeným hudebním nástrojům. Můžeme ji často slyšet v komorní hudbě, ale také jako sólový koncertní nástroj. Své skladby pro ni psali takoví velikáni, jako byli například John Dowland, Antonio Vivaldi či Johann Sebastian Bach. V současnosti je oblíbeným a...

Violoncello se řadí mezi strunné smyčcové nástroje. Jeho barva tónu je medově - sametová a nejvíce se přibližuje barvě lidského hlasu. Orchestr složený s více violoncell je velice podobný mužskému pěveckému sboru. V rámci studijního zaměření škola nabízí rovněž využití elektrického violoncella. Tudíž repertoár přizpůsobujeme...

Klavír se řadí do skupiny klávesových nástrojů, kde kromě cembala a varhan zaujímá zvláštní místo. Hráč stiskem klávesy uvádí do chodu mechanismus, vytvářející zvuk. U klavíru klávesy ovládají malá kladívka, která tlučou do naladěných strun. Schopnost klavíru reagovat na sílu úderu do kláves mu poskytuje...