HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Zobcová flétna se řadí mezi nejstarší dechové nástroje. Patří mezi první hudební nástroje, se kterým se dítě v životě prakticky setká. Je cenově dostupná a jednoduchou melodii se svépomocí na ni naučí téměř každý. Díky tomu je zobcová flétna sice velmi populárním, ale také často nedoceněným a podceňovaným nástrojem. Na rozdíl od ostatních hudebních nástrojů zobcová flétna vychází z odlišných tradic. Jde o barokní nástroj, pro který je páteřní literaturou hudba období středověku, renesance, baroka a také moderní doby. Zobcová flétna má velmi příjemný a lahodný tón. Nabízí široké možnosti artikulace. Po zvládnutí základů hry na sopránovém nástroji, může žák navazovat hrou na altovou zobcovou flétnu a později i na zobcové flétny tenorové nebo basové. S těmi se uplatní hlavně v komorní a souborové hře, při které je spojení zobcových nástrojů různých výšek a tónového zabarvení obzvláště působivé. Nelze opomenout, že zobcová flétna má velmi dobrý vliv na správné a zdravé dýchání.

Zobcová flétna na ZUŠ slouží i jako přípravný hudební nástroj pro pozdější studium hry na moderní dechové nástroje (flétnu, klarinet, trubku apod.).