Veškeré ostatní dokumenty: Školní vzdělávací plán (ŠVP), Školní řád, Výroční zprávy školy a ostatní (vč. Inspekční zprávy české školní inspekce) naleznete na stránkách: http://www.zustrinec.cz/dokumenty/