HRA NA VARHANY

HRA NA VARHANY

Naše varhanní oddělení nabízí výuku hry klasické varhany. Pod vedením kvalifikovaného pedagoga probíhá výuka na kvalitním nástroji v ZUŠ a občas lze využít i varhany v kostelech našeho kraje.

Výuka je zaměřena nejen na rozvíjení technických a výrazových prostředků, ale i na schopnost uplatnit se jako varhaník v praxi. Během studia hry na klasické varhany je učební látka rozdělena od základní výuky až k technickému a stylovému zvládnutí děl varhanní literatury. V rámci hlavního předmětu hra na varhany je také možné profesionálně doprovázet písně z kancionálů, osvojíme si základy liturgiky a dokonce i základy hlasové techniky. Děti mají možnost vystupovat na třídních a školních koncertech, zapojit se do různých exkurzí a charitativních akcí.

Protože jsme školou pro všechny děti, může tento předmět navštěvovat opravdu každý, kdo by měl zájem naučit se hrát na tento královský nástroj. Žáci mohou být nábožensky založení a nemusí. Pokud budou mít základy ve hře na klavír, tak je to rozhodně vítaným předpokladem, nikoliv podmínkou k přijetí.