HRA NA KLAVÍR

HRA NA KLAVÍR

Klavír se řadí do skupiny klávesových nástrojů, kde kromě cembala a varhan zaujímá zvláštní místo. Hráč stiskem klávesy uvádí do chodu mechanismus, vytvářející zvuk. U klavíru klávesy ovládají malá kladívka, která tlučou do naladěných strun. Schopnost klavíru reagovat na sílu úderu do kláves mu poskytuje velké výrazové schopnosti a „zpěvnost“, jeho zvuk je nádherně působivý – jednou je smutný a zadumaný, jindy živý, veselý, hýřící barvami. Klavír je určen zpravidla pro sólovou hru, ale velmi působivá je rovněž hra na 4 ruce nebo hra na 2 klavíry.

Tento nástroj je zároveň jedním z nejoblíbenějších po mnoho generací. Býval chloubou každé rodiny, kde přáním rodičů bylo pochlubit se hrajícími dětmi. V současné době je nejvíce žádaným a oblíbeným nástrojem pro sólovou výuku. Je skvělé, když děti – žáci – rodina žijí hudbou, která v životě nás všech hraje důležitou roli.