HRA NA FLÉTNU

HRA NA FLÉTNU

Důležitou složkou ve výuce předmětu je zvládnutí bráničního dýchání, které je nejvíce nepostradatelným činitelem při pěstování příjemného, vyváženého a kultivovaného tónu. Během studia je zvláště kladen důraz na pravidelné cvičení a pozornou sebereflexi hlavně při tvorbě příjemné barvy tónu. Žák si během studia osvojí základy hry na příčnou flétnu, postupně se seznámí s díly jednotlivých hudebních stylů a slohů, hudbou artificiální i populární. Žák je veden k pravidelnému pódiovému vystupování a samostatnosti při práci s notovým materiálem (hru z listu, samostatné nastudování skladby, výběr skladby), která by měla vést k pozdějšímu mimoškolnímu uplatnění hudebních znalostí a dovedností.

Flétna je velmi vhodným nástrojem pro sólovou, ale hlavně komorní hru – komorní seskupení dvou a více fléten, ale i různé nástrojové seskupení. Flétna se dobře uplatňuje při hře v orchestru, hudebních skupinách různého žánrového zaměření, při doprovodu pěveckých sborů apod.