HRA NA KEYBOARD

HRA NA KEYBOARD

Předmět „Hra na keyboard“ (často označovaný také jako „hra elektronické klávesové nástroje – EKN“) je moderní a novější předmět hudebního oboru. Samotný nástroj je atraktivní a oblíbený, finančně dostupný a snadno pořiditelný. Využití keyboardu je velmi široké, jako sólový či doprovodný nástroj nebo v nejrůznějších komorních a souborových seskupeních, a to v klasických i modernějších hudebních žánrech. Naše škola začala s výukou tohoto nástroje jako vůbec jedna z prvních škol v republice a žáci hry na keyboard získávají každoročně nejvyšší ocenění v různých interpretačních soutěžích.