HRA NA HOUSLE

HRA NA HOUSLE

Housle jsou jedním z nástrojů s největšími výrazovými možnostmi. Jako sólový nástroj mají velice krásný a působivý zvuk. Mohou být jednou smutné a zadumané, jindy živé a hýřící barvami. Nádherný je i zvuk mnoha houslí hrajících dohromady. Kromě sólové hry se mohou uplatnit v komorní hře, v symfonických, divadelních nebo komorních orchestrech, ve folklórních souborech, v odvětvích populární hudby, rocku apod. Výuka hry na housle směřuje k tomu, aby se žákům dostalo základního uměleckého vzdělání v oboru a podle jejich individuálních možností se stali zapálenými hudebníky, amatérskými či profesionálními.

Hra na housle je určena pro děti, které mají dobrý hudební sluch, které dobře intonují a jsou manuálně zručné. Žák postupně získává technické základy hry na nástroj, rozvíjí se jeho hudební představivost a schopnost hudebního vyjádření. Proniká do tajů hudební řeči a jejího notového zápisu. Poznává charakteristické znaky hudby různých historických období a seznamuje se s díly velkých skladatelů a jejich poselstvím uloženým v jejich díle. Získává také schopnost naslouchat a přizpůsobit se spoluhráči (spoluhráčům) v nejrůznějších formách komorní nebo orchestrální hry. Kromě hudebního a citového rozvoje se zvyšuje i houževnatost dítěte, sebeovládání a též odvaha a odolnost při veřejném vystupování.

Požadavkem školy je pravidelná příprava a docházka na hodiny, sluchové, rytmické a motorické předpoklady a zájem o hudbu. Podpora rodičů je žádoucí.