Události

Vážení rodiče, zveřejňujeme vyhodnocení dotazníku „Průzkum spokojenosti zákonných zástupců s distanční výukou v ZUŠ Třinec“. Všem zákonným zástupcům žáků ZUŠ Třinec byl dne 16.12.2020 odeslán e-mailem dotazník, týkající se distanční výuky v ZUŠ Třinec. Z celkového počtu 855 žáků odpovědělo 268 zákonných zástupců, tedy přibližně třetina...

Milí rodiče, zveřejňujeme zde koledu "Nesem vám noviny" v provedení Martina Chodúra, žáků a učitelů ZUŠ Třinec. Jako hosté účinkují také žáci PSM Jastrzębie-Zdrój (Polsko). Aranžmá skladby: Irena Szurmanová. https://www.youtube.com/watch?v=8T_GcrGHeX4 Účinkují: Martin Chodúr (sólový zpěv), pěvecký sbor: Adéla Heczková, Amálie Kotasová, Anita Bielan, Kateřina Kubaczková, Anna Böhm, Anna...

Přijměte pozvání ke zhlédnutí on-line Adventního koncertu, který se uskutečnil ve čtvrtek 10.12.2020 v evangelickém kostele v Bystřici. Učitelé se svými žáky pečlivě nahrávali jednotlivá vystoupení. A zde je výsledek! Díky epidemickým opatřením byl letošní adventní koncert úplně jiný. Pevně věříme, že se vám videozáznam...

Poslechněte si ukázky distanční výuky žáků bystřické pobočky ZUŠ Třinec. Pod vedením svých učitelů se napříč studijními zaměřeními pilně připravují i doma. Zejména nejmladší děti si zaslouží uznání a obdiv. Děkujeme za spolupráci i rodičům, protože bez jejich přičinění by to mnohdy bylo velmi obtížné,...

Ukázky z distanční výuky nahrané v domácím prostředí žáků. V 2. pololetí školního roku 2019/2020 z důvodu nepříznivých epidemiologických podmínek nemohla probíhat obvyklá výuka ve škole. Učitelé proto realizovali výuku prostřednictvím videohovorů, mailů, telefonických hovorů apod. Je tam i několik žáků z naší pobočky. Poznáte...

Z důvodu epidemiologických omezení proběhlo absolventské vystoupení žáků ve školním roce 2019/2020 formou prezentace nahrávek, které byly pořízeny ve třídách nebo v koncertním sále, ale také i v domácím prostředí (během distanční výuky). https://www.youtube.com/watch?v=TsvYGxVb1AA Editace a střih videa: Petr Vondráček....

Vážení rodiče, ve dnech 8. – 12. června 2020 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a...

Vážení rodiče, milí žáci, obnovuji tímto prezenční výuku v ZUŠ Třinec od pondělí 18. května 2020, a to ve všech oborech a na všech pobočkách školy. Upozorňuji, že osobní účast žáků ve vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných...

Vážení rodiče, vyhlašuji tímto termíny talentových zkoušek nových žáků pro školní rok 2020/2021. V současné době, kdy se provoz na školách obnovuje postupně, ještě nemáme přesné pokyny k přijímání nových žáků. Je tedy možné, že se níže uvedený způsob přijímacího řízení ještě může změnit. Sledujte prosím naše...

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve...