Události

Dne 7. března 2023  se v ZUŠ Frýdek-Místek konalo okresní kolo soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na akordeon. Této soutěže se zúčastnilo 5 žáků naší školy, a to z akordeonové třídy p. uč. Lenky Kaletové. Všichni naši žáci dosáhli krásných výsledků: 2. místo v...

V pondělí 27. 2. 2023 na hlavní budově v Třinci proběhlo školní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, kterého se účastnili rovněž žáci bystřické pobočky. Soutěž byla koncipována jako přehlídka, kdy žáci přednesli svůj program, dostali diplomy vč. dárečku za účast a zároveň...

Dne 23. února 2023 proběhlo krajské kolo soutěže dechových nástrojů v komorní hře v Opavě. Z naší školy se do krajského kola soutěže probojovaly i soubory naší pobočky. Děti předvedly krásné výkony a od poroty se jim dostalo zaslouženého ocenění. Posuďte sami :) Trio zobcových fléten...

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 se v našem koncertním salonku ZUŠ Třinec pobočka Bystřice konalo školní kolo soutěže komorní hry s převahou smyčcových nástrojů. Za přítomnosti komise se účastnily dva soubory. Ti skoro nejmenší věkově spadají do II. kategorie a skoro nejstarší pak do V....

Dne 1. 2. 2023 jsme za naší školu s bystřickými žáky naší pobočky účastnili okresního kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů, které se konalo v ZUŠ Frýdek-Místek. Dosáhli jsme skvělých výsledků. Posuďte sami. Velké díky patří p. uč. Martině Krhutové, která připravila všechny...

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 žáci naší školy zpestřili odpoledne seniorům v bystřickém domově s pečovatelskou službou. Na "Koncertě pro radost" vystoupili žáci ze třídy zobcových fléten Martiny Krhutové, keyboardové třídy Pavly Černekové a akordeonisté ze třídy Lenky Kaletové. Koncert provázela vřelá atmosféra. Žáci předvedli...

Dne 19. 1. 2023 se na hlavní budově v Třinci konalo školní kolo soutěže v komorní hře dechových nástrojů. Žáci naší pobočky se zúčastnili v hojném počtu a všichni postoupili do okresního kola! Žáky připravila p. uč. Martina Krhutová a v rámci zajištění doprovodu u...

Dne 15. 12. 2022 od 16:00 hod. se za velkého zájmu posluchačů uskutečnil tradiční Adventní koncert naší pobočky v Bystřici. Tamní evangelický kostel byl zaplněn do posledního místa a jsme velmi rádi, že zájem rodičů i široké veřejnosti po covidové pauze nezanikl. Ba naopak! Žáci i...

Dne 20.10. se v bystřickém DPS uskutečnil Podzimní koncert, který ve spolupráci s obcí Bystřice pořádala p. uč. Darina Szymeczková. Koncert probíhal od 9:30 do 11:00 hod. Nejdříve vystoupili žáci pěveckého studijního zaměření pod vedením p. uč. Dariny a po menší přestávce potěšili klienty domova...