Spokojenost rodičů s distanční výukou v ZUŠ

Spokojenost rodičů s distanční výukou v ZUŠ

Vážení rodiče,

zveřejňujeme vyhodnocení dotazníku „Průzkum spokojenosti zákonných zástupců s distanční výukou v ZUŠ Třinec“. Všem zákonným zástupcům žáků ZUŠ Třinec byl dne 16.12.2020 odeslán e-mailem dotazník, týkající se distanční výuky v ZUŠ Třinec. Z celkového počtu 855 žáků odpovědělo 268 zákonných zástupců, tedy přibližně třetina rodičů. Výsledky dotazníku jsou zpracovány v přiloženém dokumentu:

Pro otevření dokumentu kliněte zde!

Děkujeme všem rodičům za účast v dotazníku.

Vedení školy