Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021

Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

ve dnech 8. – 12. června 2020 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání – úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů.

Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce.

U žáků, kteří měli v přihlášce uvedenou i další variantu nástroje hudebního oboru (např. „klavír nebo kytara“ apod.) jsme vám e-mailem sdělili, pokud se vaše dítě nedostalo na vámi preferovaný nástroj, ale bylo přijato na nástroj, který jste měli uvedený jako 2. variantu. V případě nejasností nás kontaktujte.

V průběhu letních prázdnin (pravděpodobně nejpozději v polovině srpna 2020) vás budeme informovat o zahájení školního roku 2020/2021 pro nové žáky.

Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec

 

Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem):

Hudební obor:

777, 778, 781, 782, 783, 787, 791, 792, 793, 797, 798, 807, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 819, 821, 822, 823, 824, 825, 828, 829, 836, 837, 838, 840, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 852, 853, 854, 860, 861, 866, 868, 872, 873, 876, 882, 885, 886, 887, 888, 891, 893, 895, 898, 900, 903, 904, 905, 910, 911, 913, 914, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 929, 930, 931, 933, 934