Přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2018/2019

na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne v termínech pondělí 18. 6. 2018 – úterý 19. 6. 2018 od 14:00 do 17:00.

Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku na tomto odkaze: přihláška a do poznámky napište Bystřice. Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů.

Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2018/2019 je 80 žáků. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy v podobě seznamu přijatých žáků pod přiděleným identifikačním číslem, a to nejpozději do 30. 6. 2018. V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2018.

Přijímacího řízení se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Tito uchazeči již nemusí znovu vyplňovat online přihlášku (ta zůstává i nadále v systému elektronické evidence), ale musí se přijímacího řízení znovu osobně zúčastnit.

Kritéria přijímacího řízení HUDEBNÍ OBOR:

Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo.

Hodnocena jsou tato kritéria:

● zpěv písně (intonace)

● opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch)

● opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)