Adventní koncert 2019

Adventní koncert 2019

Ve středu 11. prosince 2019 proběhl v bystřickém evangelickém kostele tradiční adventní koncert. Hrála a zpívala celá pobočka. Mohli jsme si poslechnout opět velmi pěkné výkony našich žáků i hostů. V závěru koncertu vystoupili i hosté z Polska, konkrétně z hudební školy v Jastrzebie-Zdroju. Všechna vystoupení byla velmi zdařilá a děkujeme za hojnou návštěvu a podporu z řad rodičů i ostatních posluchačů. Novinkou letos bylo i plátno, na které bylo promítáno aktuální dění na pódiu. Návštěvníci tak byli ještě více „vtaženi“ do dění jednotlivých vystoupení. Poděkování patří všem účastníkům koncertu, učitelům za vzornou přípravu a dále všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace.