Obnovení prezenční výuky v ZUŠ Třinec od 18. 5. 2020

Obnovení prezenční výuky v ZUŠ Třinec od 18. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

obnovuji tímto prezenční výuku v ZUŠ Třinec od pondělí 18. května 2020, a to ve všech oborech a na všech pobočkách školy. Upozorňuji, že osobní účast žáků ve vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Žákům, kteří od 18. května 2020 nenastoupí k prezenční výuce (ve škole), bude nadále umožněna distanční výuka (na dálku).

Od 18. 5. 2020 je v platnosti dokument „Provozní a hygienické podmínky v Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci„. Tento dokument jsou povinni si prostudovat všichni zákonní zástupci, kteří se rozhodnou pro prezenční formu výuky svých dětí. Dokument byl poslán všem zákonným zástupcům e-mailem, je také ke stažení na webových stránkách školy (v sekci Dokumenty) a je k prostudování na sekretariátu školy (Třanovského 596) a také u vedoucích poboček.

Děkuji vám za přízeň a shovívavost v této nelehké situaci!

 

Mgr. Jiří Zabystrzan