II. absolventský koncert

II. absolventský koncert

V úterý 22.5.2018 proběhl na naší pobočce v pořadí již II. absolventský koncert. Studium I. stupně hudebního oboru završili tito žáci:

Ewa Berek, klavír ze třídy p. uč. Marka Kalety

Bohdana Hudziecová, housle ze třídy p. uč. Daniela Klody

Antonín Szmek, akordeon ze třídy p. uč. Lenky Kaletové

Jakub Klus, housle ze třídy p. uč. Daniela Klody

Na koncertě vystoupili i hosté: Michaela Stryjová (zpěv), Zuzanna Petroszová a Jakub Macura (klavír). Koncert byl velmi pěkný a nekončící potlesk posluchačů deklaroval nevšední hudební zážitek. Učitelům patří poděkování za vzornou přípravu a žákům přejeme mnoho úspěchů nejen v hudební oblasti!

Fotografie naleznete na našich webových stránkách v galerii: školní rok 2017/2018