II. Absolventský koncert

II. Absolventský koncert

V pondělí 29. 5. 2023 od 16:30 hod. v koncertním sále naší pobočky proběhl II. Absolventský koncert. Účast byla hojná, atmosféra velmi pohodová, a tak si všichni jednotlivá vystoupení našich žáků užili. Jako host ze třídy p. uč. Petra Zmudy se představil Ondřej Matějek, budoucí student JKO v oboru hra na violoncello. Klavírní a cembalový doprovod obstaral p. uč. Petr Vondráček.

Vystoupili: 

Karin Walková – hra na keyboard

Barbora Nemcová – hra na housle a Petr Vondráček – klavírní doprovod

Jakub Szkandera, Alicja Szotkowska, Alžběta Krosová, Daniela Bartoszová – hra na klavír

Adéla Vanessa Budweiserová – hra na housle a Ellen Klodová – klavírní doprovod

 

Poděkování patří učitelům za přípravu a rodičům za spolupráci v průběhu celého studia žáků. Snímky naleznete v Galerii 2022/2023.