ZUŠ Open

ZUŠ Open

Dne 24.5.2018 se naše pobočka zapojila do celorepublikové prezentace ZUŠ. Konkrétně jsme se připojili k 491 školám a vystupovalo celkem 252 218 účastníků této akce. Naši učitelé i žáci si připravili hned dvě veřejná představení. V 10:00 hodin byl program cílen pro MŠ a ZŠ z našeho okolí. Starou tělocvičnu ZŠ Bystřice, kde se akce konala, navštívily děti z MŠ a ZŠ Hrádek, dále MŠ i PZŠ Bystřice a v neposlední řadě i MŠ a ZŠ Bystřice. První představení bylo zaměřeno na prezentaci vyučovaných nástrojů zakomponovaného do poutavého příběhu holčičky, která šla kolem hudební školy a slyšela hrát nástroj… Potkala pana učitele, který jí provedl budovou a odpovídal ji na různé otázky. V závěru představení si děti MŠ a ZŠ mohly vyzkoušet také přijímací řízení nanečisto. Do tohoto příběhu byla vložena krátká vystoupení různých nástrojů i souborových skupin. Paní učitelky i děti MŠ i ZŠ byly doslova nadšené celou koncepcí a vystoupení se všem, včetně těch nejmenších, líbilo.

Odpoledne od 16:00 hodin se naše pobočka prezentovala pro širokou veřejnost. V hudebním pásmu, jež trvalo necelé dvě hodiny vystoupilo široké spektrum jednotlivých vyučovaných nástrojů i hudebních uskupení. V předsálí tělocvičny manželé Bubikowie s podporou rodičů našich dětí podávali občerstvení. Paní Renata Folwarczna zařídila dětem oblíbený popcorn, u něhož se místy dokonce tvořila i menší fronta. Pan Rusz od rána chystal ozvučení, aby nás bylo slyšet. Celé pásmo bylo vkusně uváděné p. uč. Darinou Szymeczkovou. Poděkování patří i vedení ZŠ Bystřice za pohodovou spolupráci, organizaci a pronájem tělocvičny. Děkujeme všem za přípravu tohoto dne, do kterého se zapojilo velké množství žáků, učitelů a hlavně i rodičů, bez nichž by se tento nevšední a „neformální“ hudební den nemohl vůbec uskutečnit.

Určitě se podívejte do naší galerie, kde najdete fotodokumentaci celého dne. Snímky naleznete ve školním roce 2017/2018.