I. absolventský koncert

I. absolventský koncert

Ve čtvrtek proběhl krásný I. absolventský koncert šk. roku 2017/2018. Absolventy byli tito žáci:

Pavla Kantorová, klavír ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové

Kateřina Pilková, klavír ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové

Mateusz Milerski, housle ze třídy p. uč. Daniely Rusnokové

Absolventy hudebně podpořili i jejich kamarádi z hudebního oboru. Na koncertě přednesli čtyřruční i souborovou hru. Všem zúčastněným děkujeme za pěkné výkony. Učitelům patří vřelé poděkování za přípravu v průběhu celého 7-letého studia na naší škole.

Více fotografií naleznete v naší galerii: školní rok 2017/2018