Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na zobcové flétny, Opava

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na zobcové flétny, Opava

V pátek 8. dubna 2022 proběhlo v Opavě krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na zobcovou flétnu. Naši žáci bystřické pobočky Klára Ryšková, Petr Cienciala, Vojtěch Terkovič a Dorota Kaletová byli opět velmi úspěšní! Z osmi zúčastněných žáků a žákyň naší ZUŠ získalo hned sedm z nich krásné 1. místo. Navíc Jakub Mizia a Dorota Kaletová obdrželi postup do ústředního kola, které se uskuteční za pár týdnů v Praze.

Velké poděkování patří pedagogům Aleně Kostkové a Martině Krhutové a zároveň i jejich korepetitorům (Pavle Černekové, Martině Kufové a Markétě Walachové).

Zvláštní cenu poroty získala p. uč. Mgr. Martina Krhutová, DiS.  za citlivý a vyvážený dramaturgický výběr soutěžního repertoáru.
Všem velmi gratulujeme!