Pokyn zřizovatele školy a zpráva ředitele ke koronaviru

Pokyn zřizovatele školy a zpráva ředitele ke koronaviru

Vážení rodiče,
na pokyn zřizovatele školy (KÚ MSK Ostrava) vyzývám tímto žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum.

Aktuálně jsou jako rizikové oblasti Itálie označeny (podle zprávy (podle KHS MSK): Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

Zároveň prosím zákonné zástupce, aby pokud možno nevstupovali do prostor ZUŠ Třinec (a všech poboček školy), pokud to není nezbytně nutné!

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy