Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje

Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje

Řada postupových soutěží základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje vyvrcholila 20. května 2022 ústředním kolem v ZUŠ Jana Hanuše v Praze. V oboru Hra na zobcovou flétnu naši ZUŠ Třinec pobočku Bystřici reprezentovala Dorota Kaletová ze třídy paní učitelky Martiny Krhutové. Dorotka v tvrdé konkurenci žáků z celé republiky obdržela krásnou druhou cenu. Gratulujeme! V tomto oboru patříme tedy mezi nejlepší v republice! Poděkování za poctivou práci patří i paní učitelce a rodičům za dlouholetou podporu i spolupráci ve studiu. Děkujeme!