ŠKOLNÉ

ADVENTNÍ KONCERT

Letošní adventní koncert proběhne ve středu 11.12.2019 od 16:00 hodin. Jednotlivá vystoupení už teď chystáme. Těšíme se na Vaši účast!

Rozpis zkoušek v kostele

Úterý 10.12.2019 kostel Bystřice, GENERÁLKA

13:15 – 13:45 Sonáta pro dva klavíry (P. Vondráček, M. Kaleta)

13:45 – 14:00 Kánon D dur, čtyřruční hra (D. Bartulcová)

14:00 – 14:30 Irská suita souborová hra (D. Rusnoková)

14:30 – 15:00 Lulajze Jezuniu, PL hudební nauka (D. Rusnoková, J. Kroczek)

15:00 – 15:30 flétnový soubor (M. Krhutová)

15:30 – 15:45 Modlitba (A. + P. Zmuda, P. Vondráček, D. Rusnoková, M. Krhutová)

15:45 – 16:15 chystání, zapojování

16:15 – 17:00 Somewhere in my memory, Krev toulavá Č nauky + orchestr (L. Kaletová, J. Zabystrzan + ostatní učitelé)

17:00 – 17:45 Beethoven orchestr (D. Kloda)

 

Středa 11.12.2019 kostel Bystřice

13:15 – 13:45 chystání, zapojování (30 min.)

13:45 – 14:15 Beethoven orchestr (D. Kloda)

14:15 – 15:00 Somewhere in my memory, Krev toulavá  Č nauky + orchestr (L. Kaletová, J. Zabystrzan + ostatní učitelé)

15:00 – 15:10 Narodil se Kristus Pán, akordeony (L. Kaletová)

INFORMACE KE STUDIU

O NÁS

Ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové, vedle zkušených i začínající učitelé, kteří se projevují především elánem a zápalem do své práce a tak společně se svými staršími kolegy vytvářejí dobrý pedagogický kolektiv se zájmem o co nejlepší výsledky a kvalitu své práce. Naši učitelé také působí v různých hudebních a uměleckých tělesech, hrají v orchestrech zaměřených na klasickou, jazzovou, taneční a populární hudbu, vedou pěvecké sbory a zájmové umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a mládeže a prokazuji tak nejen znalost pedagogické práce, ale i kvalitu svého interpretačního umění. Vystupují nejen na akcích školy, ale také na různých koncertech a vernisážích v rámci regionu i v oblasti mezinárodní spolupráce uměleckých škol.

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZUŠ

Spolek rodičů a přátel školy zajišťuje žákům, učitelům i vedení školy pomoc při organizovaní akcí školy. Za vybrané rodičovské příspěvky rada financuje odměny žákům za účast na soutěžích, předává dárky absolventům a žákům, kteří veřejně reprezentují naší školu, přispívá na nákupy učebních pomůcek či vybavení školy.

Michał Bubik

Předseda

Eva Bartulcová

Pokladník

Katarzyna Bubik

Tajemník

Tomasz Kostka

Člen

Pavla Olšarová

Člen

Petr Vondráček

Člen