ŠKOLNÉ PRO ROK 2016 / 2017

TERMÍNY ABSOLVENTSKÝCH KONCERTŮ

I. Absolventský koncert: čtvrtek 25.5.2017
II. Absolventský koncert: středa 31.5.2017
Začátek v 16:30 hod., koncertní salonek bystřické pobočky (č. 10)
Vystoupí žáci klavírního, kytarového, smyčcového i flétnového oddělení. Srdečně zveme!

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Vážení rodiče,
přijímací řízení nových žáků pro školní rok 2017/2018 pobočku v Bystřici proběhne v těchto termínech:
21.6.2017 od 14.00 do 17.00 hodin – p. uč. Olšarová (třída č. 3)
22.6. a 23.6.2017 od 14.00 do 17.00 hodin p. uč. Vondráček (třída č. 5)
Termín přijímacích zkoušek 21.6. – 23.6.2017 od 14:00 do 17:00
Před účastí na přijímacím řízení si prosím vyplňte tuto online přihlášku:

Do poznámky uveďte, že se hlásíte na pobočku v Bystřici.
Informace k vyplňování online přihlášky do ZUŠ Třinec pobočky Bystřice http://www.zustrinec.cz/dokumenty.php

INFORMACE K UČEBNÍMU OBORU

O NÁS

Ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové, vedle zkušených i začínající učitelé, kteří se projevují především elánem a zápalem do své práce a tak společně se svými staršími kolegy vytvářejí dobrý pedagogický kolektiv se zájmem o co nejlepší výsledky a kvalitu své práce. Naši učitelé také působí v různých hudebních a uměleckých tělesech, hrají v orchestrech zaměřených na klasickou, jazzovou, taneční a populární hudbu, vedou pěvecké sbory a zájmové umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a mládeže a prokazuji tak nejen znalost pedagogické práce, ale i kvalitu svého interpretačního umění. Vystupují nejen na akcích školy, ale také na různých koncertech a vernisážích v rámci regionu i v oblasti mezinárodní spolupráce uměleckých škol.

VÝBOR RADY RODIČŮ

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) zajišťuje žákům, učitelům i vedení školy pomoc při organizovaní akcí školy. Za vybrané rodičovské příspěvky rada financuje odměny žákům za účast na soutěžích, předává dárky absolventům a žákům, kteří veřejně reprezentují naší školu, přispívá na nákupy učebních pomůcek či vybavení školy.

Jiří Gieraczka

Předseda, správce webových stránek

Eva Bartulcová

Pokladník

Michał Bubik
Petr Vondráček