ŠKOLNÉ PRO ROK 2017 / 2018

POZVÁNKA NA RADU SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ v Třinci-pobočka Bystřice nad Olší zve členy na Radu spolku.

 

Dne: 18. 10. 2018
Čas: 18:30 hodin
Místo: ZUŠ Bystřice (sborovna)

Program:

Zahájení – Slovo svolavatele – Seznámení s rozpočtem za loňský rok – Plánované akce – Volba orgánů spolku – Diskuze – Schválení usnesení – Závěr

Nové členy z řad rodičů mezi sebou rádi přivítáme.

INFORMACE K UČEBNÍMU OBORU

O NÁS

Ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové, vedle zkušených i začínající učitelé, kteří se projevují především elánem a zápalem do své práce a tak společně se svými staršími kolegy vytvářejí dobrý pedagogický kolektiv se zájmem o co nejlepší výsledky a kvalitu své práce. Naši učitelé také působí v různých hudebních a uměleckých tělesech, hrají v orchestrech zaměřených na klasickou, jazzovou, taneční a populární hudbu, vedou pěvecké sbory a zájmové umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a mládeže a prokazuji tak nejen znalost pedagogické práce, ale i kvalitu svého interpretačního umění. Vystupují nejen na akcích školy, ale také na různých koncertech a vernisážích v rámci regionu i v oblasti mezinárodní spolupráce uměleckých škol.

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZUŠ

Spolek rodičů a přátel školy zajišťuje žákům, učitelům i vedení školy pomoc při organizovaní akcí školy. Za vybrané rodičovské příspěvky rada financuje odměny žákům za účast na soutěžích, předává dárky absolventům a žákům, kteří veřejně reprezentují naší školu, přispívá na nákupy učebních pomůcek či vybavení školy.

Michał Bubik

Předseda

Eva Bartulcová

Pokladník

Katarzyna Bubik

Tajemník