Vyučované předměty

Důležitou složkou ve výuce předmětu je zvládnutí bráničního dýchání, které je nejvíce nepostradatelným činitelem při pěstování příjemného, vyváženého a kultivovaného tónu. Během studia je zvláště kladen důraz na pravidelné cvičení a pozornou sebereflexi hlavně při tvorbě příjemné barvy tónu. Žák si během studia osvojí základy...

Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Kultivovaný pěvecký projev je nejvýraznějším a nejúčinnějším hudebním vyjadřovacím prostředkem, který se uplatňuje v umělé hudbě všech stylových období a žánrů, ve skladbách sólových, sborových i komorních. Cílem pěvecké výchovy I. stupně je zachování charakteru dětského hlasu,...

Housle jsou jedním z nástrojů s největšími výrazovými možnostmi. Jako sólový nástroj mají velice krásný a působivý zvuk. Mohou být jednou smutné a zadumané, jindy živé a hýřící barvami. Nádherný je i zvuk mnoha houslí hrajících dohromady. Kromě sólové hry se mohou uplatnit v komorní...

Posláním tohoto předmětu je celkově kultivovat žákovu osobnost, podněcovat jeho zájem o hudbu, rozvíjet jeho hudební schopnosti, zejména v těchto oblastech: hudební představivost, fantazii schopnost rozlišení jednotlivých vyjadřovacích prostředků (tempo, rytmus, melodika, dynamika) hudební paměť ve spojení s jednotlivými činnostmi (pěvecká, rytmicko-pohybová, instrumentální, sluchová, poslechová,...

Předmět „Hra na keyboard“ (často označovaný také jako „hra elektronické klávesové nástroje - EKN“) je moderní a novější předmět hudebního oboru. Samotný nástroj je atraktivní a oblíbený, finančně dostupný a snadno pořiditelný. Využití keyboardu je velmi široké, jako sólový či doprovodný nástroj nebo v nejrůznějších...