Krajské kolo celostátní soutěže ve hře na klavír

Krajské kolo celostátní soutěže ve hře na klavír

Dne 23.3.2017 se konalo krajské kolo celostátní soutěže ve hře na klavír. Naší pobočku reprezentovali a nádherných úspěchů dosáhli tito žáci:

IV. kategorie Sabina Wrzecinková ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové 3. místo

VI. kategorie Pavla Kantorová ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové 2. místo 

GRATULUJEME a DĚKUJEME za vzornou reprezentaci!

Kompletní výsledková listina krajského kola zde: https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=129