Události

Vážení rodiče, ve dnech 10. – 19. června 2019 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a...

I letos se naše ZUŠ Třinec pobočka Bystřice zapojila do nejrozsáhlejší kulturní události pod názvem ZUŠ OPEN. Naše pobočka společně s dalšími 491 uměleckými školami připravila bohatý program. V 10:00 hodin bylo zahájeno vystoupení pro děti z českých i polských MŠ a ZŠ z Bystřice...

Mimořádného úspěchu dosáhli žáci ZUŠ Třinec pobočky v Bystřici v celostátním kole soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje! Soutěž probíhala ve dnech 23.-25.5.2019 v Kroměříži a naši žáci byli odbornou porotou oceněni takto: Vojtěch Špiller (pedagog: Česlav Pomykacz) - 2. místo Šimon Kantor (pedagog: Pavla...

V úterý 14.5.2019 od 16:30 hodin se na naší pobočce ZUŠ Třinec v Bystřici uskutečnil v pořadí II. absolventský koncert, který byl více zaměřen na jazzovou a populární hudbu. Sedmileté studium I. cyklu završili tito žáci: Matyáš Heczko, keyboard (ze třídy p. uč. Česlava Pomykacze) Tereza Hloužková, klavír...

Ve čtvrtek 2.5.2019 od 16:30 hodin proběhl na naší škole ZUŠ Třinec pobočka Bystřice I. absolventský koncert. Své sedmileté studium I. cyklu završili tito žáci: Dorota Sikora, klavír (ze třídy p. uč. Petra Vondráčka) Gabriela Pietroszová, housle (ze třídy p. uč. Ellen Klodové) Lucie Kaletová, klavír (ze třídy...

Srdečně zveme na absolventské koncerty ZUŠ Třinec pobočky v Bystřici, které se uskuteční ve čtvrtek 2.5. a v úterý 14.5. vždy od 16:30 hod. Žáci studijního zaměření hra na klavír, housle, akordeon, keyboard a populární zpěv přednesou skladby různých stylových období a žánrů. Těšíme se...

Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2019/2020 na pobočku v Bystřici se prosím dostavte v termínech pondělí 17. 6. 2019 a středa 19. 6. 2019 od 14:00 do 17:00. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Soubory...

Naši žáci byli opět zpříjemnit chvíle klientům v bystřickém Domově pro seniory. V úterý 12. března totiž proběhl koncert konaný u příležitosti Mezinárodního dne žen. Program koncertu byl pestrý. Posluchači měli možnost poslechnout si tyto nástroje: klavír, klávesy, housle, flétny jak v sólovém podání tak...

Ve čtvrtek 7.3.2019 proběhla na ZUŠ ve Frýdku-Místku okresní klavírní přehlídka, které se zúčastnila Pavla Kantorová ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové. Svým výkonem zaujala a byla poslána do krajské klavírní přehlídky. Ta se uskuteční počátkem dubna na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde bude mít...