Události

Vážení rodiče, ve dnech 10. – 19. června 2019 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a...

I letos se naše ZUŠ Třinec pobočka Bystřice zapojila do nejrozsáhlejší kulturní události pod názvem ZUŠ OPEN. Naše pobočka společně s dalšími 491 uměleckými školami připravila bohatý program. V 10:00 hodin bylo zahájeno vystoupení pro děti z českých i polských MŠ a ZŠ z Bystřice...

Mimořádného úspěchu dosáhli žáci ZUŠ Třinec pobočky v Bystřici v celostátním kole soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje! Soutěž probíhala ve dnech 23.-25.5.2019 v Kroměříži a naši žáci byli odbornou porotou oceněni takto: Vojtěch Špiller (pedagog: Česlav Pomykacz) - 2. místo Šimon Kantor (pedagog: Pavla...

V úterý 14.5.2019 od 16:30 hodin se na naší pobočce ZUŠ Třinec v Bystřici uskutečnil v pořadí II. absolventský koncert, který byl více zaměřen na jazzovou a populární hudbu. Sedmileté studium I. cyklu završili tito žáci: Matyáš Heczko, keyboard (ze třídy p. uč. Česlava Pomykacze) Tereza Hloužková, klavír...

Ve čtvrtek 2.5.2019 od 16:30 hodin proběhl na naší škole ZUŠ Třinec pobočka Bystřice I. absolventský koncert. Své sedmileté studium I. cyklu završili tito žáci: Dorota Sikora, klavír (ze třídy p. uč. Petra Vondráčka) Gabriela Pietroszová, housle (ze třídy p. uč. Ellen Klodové) Lucie Kaletová, klavír (ze třídy...

Srdečně zveme na absolventské koncerty ZUŠ Třinec pobočky v Bystřici, které se uskuteční ve čtvrtek 2.5. a v úterý 14.5. vždy od 16:30 hod. Žáci studijního zaměření hra na klavír, housle, akordeon, keyboard a populární zpěv přednesou skladby různých stylových období a žánrů. Těšíme se...

Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2019/2020 na pobočku v Bystřici se prosím dostavte v termínech pondělí 17. 6. 2019 a středa 19. 6. 2019 od 14:00 do 17:00. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Soubory...

Naši žáci byli opět zpříjemnit chvíle klientům v bystřickém Domově pro seniory. V úterý 12. března totiž proběhl koncert konaný u příležitosti Mezinárodního dne žen. Program koncertu byl pestrý. Posluchači měli možnost poslechnout si tyto nástroje: klavír, klávesy, housle, flétny jak v sólovém podání tak...

Ve čtvrtek 7.3.2019 proběhla na ZUŠ ve Frýdku-Místku okresní klavírní přehlídka, které se zúčastnila Pavla Kantorová ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové. Svým výkonem zaujala a byla poslána do krajské klavírní přehlídky. Ta se uskuteční počátkem dubna na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde bude mít...

KRAJSKÉ KOLO - ZUŠ Karviná 100% úspěch žáků ZUŠ Třinec!!! Žáci naší bystřické pobočky - Vojtěch Špiller (pedagog: Č. Pomykacz) a Šimon Kantor (pedagog: P. Olšarová) - dosáhli skvělého úspěchu. V krajském kole soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje, konané v ZUŠ Karviná, získali...

Koncertní sál bystřické pobočky naší školy byl dne 10.1.2019 dějištěm skvělého koncertu. Naše pozvání přijal klavírista, skladatel, aranžér a pedagog Wester Carolina University v USA - Pavel Wlosok. Zahrál společně s muzikanty: Zbyšek Kaleta - saxofon (absolvent ZUŠ Třinec), Zdeněk Holka - kontrabas a Pavel...

Ve čtvrtek 13.12.2018 od 16:00 proběhl v evangelickém kostele každoroční adventní koncert. Představily se různé soubory a sólisté. Slyšeli jsme královský nástroj varhany, smyčcový soubor, skupinu interpretačního semináře, dále pak čtyřruční klavírní hru, flétnový soubor, pěvecké vystoupení v podobě menšího sboru. V podání našich žáků...

ZUŠ Třinec pobočka Bystřice děkuje za poskytnutí finančního daru ve výši 60.000,- Kč manželům Grażynie a Adamowi Wałach. Prostředky budou použity na zajištění klimatizace v koncertním salonku. Za vstřícnost ještě jednou velmi děkujeme!...

Vážení rodiče, ve dnech 11. – 19. června 2018 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším...

Dne 24.5.2018 se naše pobočka zapojila do celorepublikové prezentace ZUŠ. Konkrétně jsme se připojili k 491 školám a vystupovalo celkem 252 218 účastníků této akce. Naši učitelé i žáci si připravili hned dvě veřejná představení. V 10:00 hodin byl program cílen pro MŠ a ZŠ...

na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne v termínech pondělí 18. 6. 2018 – úterý 19. 6. 2018 od 14:00 do 17:00. Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku na tomto odkaze: přihláška a do poznámky napište Bystřice. Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka...

V úterý 22.5.2018 proběhl na naší pobočce v pořadí již II. absolventský koncert. Studium I. stupně hudebního oboru završili tito žáci: Ewa Berek, klavír ze třídy p. uč. Marka Kalety Bohdana Hudziecová, housle ze třídy p. uč. Daniela Klody Antonín Szmek, akordeon ze třídy p. uč. Lenky Kaletové Jakub...

Ve čtvrtek proběhl krásný I. absolventský koncert šk. roku 2017/2018. Absolventy byli tito žáci: Pavla Kantorová, klavír ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové Kateřina Pilková, klavír ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové Mateusz Milerski, housle ze třídy p. uč. Daniely Rusnokové Absolventy hudebně podpořili i jejich kamarádi z hudebního oboru....

Úspěchy našich žáků v krajském kole soutěže Blahopřejeme všem žákům ke skvělým výsledkům v krajském kole soutěže základních uměleckých škol. Soutěž dechových nástrojů proběhla 20. - 21. 3. 2018 v ZUŠ J. R. Míši v Orlové. Hra na zobcovou flétnu: Kaletová Dorota (IV. kategorie) - 2. místo vyučující p....

Dne 27. února 2018 proběhlo ve Frýdku-Místku okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Všem našim žákům blahopřejeme ke skvělým výsledkům! Klapsia Valentin (IX. kategorie) - 1. místo s postupem vyučující p. uč. Jan Kaleta, klavírní doprovod p. uč. Žurková O den později 28.2.2018...

Ve středu 28.2.2018 se v koncertním sále naší pobočky uskutečnil koncert posluchačů pražské konzervatoře Marie Šumníkové a Přemysla Berky. V jejich podání jsme si vyslechli díla J. S. Bacha, L. van Beethovena, J. Brahmse, P. I. Čajkovského, F. Chopina a A . Dvořáka. Hosté náležitě...

Poděkování firmě KATEST CZ - EU s.r.o. 739 97 Hrádek 295 za sponzorský dar ve výši 3.000,- Kč na nákup nové kytary pro pedagogické účely. Dar zprostředkovala jednatelka firmy paní Andrea Czepczorová. Děkujeme!...

Ve středu 20. 12. 2017 žáci bystřické pobočky ZUŠ Třinec zahráli na vánočním koncertu v místním domově pro seniory. Klienti domova přišli v hojném počtu a svou kulturní místnost naplnili do posledního místa. Žáci jim zahráli jak klasické skladby, tak jazzové i populární. V neposlední...

Adventní koncert v evangelickém kostele v Bystřici nad Olší se těší velké přízni návštěvníků a i letos tomu nebylo jinak. Naplněný chrám, neopakovatelná atmosféra a vynikající výkony našich žáků, jejich učitelů i dalších hostů se postaraly o nevšední hudební zážitek, jež byl náležitě oceněn mohutným...

Na základě oslovení paní architekty Katarzyny Bubik byl vypracován projekt, který se následně dočkal své realizace. Nebylo by tomu tak bez přispění finančního daru ve výši 30.000,- Kč, který věnoval škole pan Waldemar Walach. Celá částka byla poskytnuta právě na realizaci úprav vstupních prostor naší pobočky....

Ve dnech 25.5. a 31.5.2017 proběhly na naší pobočce absolventské koncerty. Žákům gratulujeme k velmi zdařilým výkonům a učitelům patří poděkování za vzornou pedagogickou přípravu. Všem studentům přejeme hodně úspěchů jak v osobním životě, tak i v hudební oblasti. Snímky naleznete v naší galerii -...

Dne 7.4.2017 v Karviné se konala celostátní soutěž "Nová konfrontace", kde Vojtěch Špiller ze třídy p. uč. Česlava Pomykacze obdržel stříbrné pásmo a zároveň také ocenění za vlastní tvorbu. Dalším úspěšným reprezentantem naší pobočky v Bystřici byl Šimon Kantor ze třídy p. uč. Pavly Olšarové,...

První ročník celostátní klavírní soutěžní přehlídky PIANOFORTE PER TUTTI se konal 30. a 31. března 2017 v nádherném barokním sále Piaristického klášteře v Příboře, který založil v roce 1694 Karel II. z Lichtensteina. Jelikož se jednalo o celostátní soutěžní přehlídku, byla konkurence opravdu velká. Přihlásilo...

Dne 29.3.2017 se v Ostravě konalo krajské kolo celostátní soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Velmi pěkného umístění dosáhl David Wrzecionko ze třídy p. uč. Daniela Klody. Ve své II. kategorii se umístil na bezvadném 2. místě! GRATULUJEME a DĚKUJEME za vzornou reprezentaci naší pobočky! Kompletní...

Dne 23.3.2017 se konalo krajské kolo celostátní soutěže ve hře na klavír. Naší pobočku reprezentovali a nádherných úspěchů dosáhli tito žáci: IV. kategorie Sabina Wrzecinková ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové 3. místo VI. kategorie Pavla Kantorová ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové 2. místo  GRATULUJEME a DĚKUJEME...

Dne 22.2.2017 se ve Frýdku - Místku konalo okresní kolo celostátní soutěže ve hře na housle, do kterého byli vybráni po absolvování školního kola také zástupci naší bystřické pobočky. Výsledky byly nádherné! GRATULUJEME! O. kategorie Barbora Nemcová ze třídy p. uč. Daniela Klody 2. místo II. kategorie...

Dne 20.2.2017 se ve Frýdku - Místku konalo okresní kolo celostátní soutěže ve hře na klavír, do kterého byli vybrání po absolvování školního kola také zástupci naší bystřické pobočky. Výsledky byly vynikající! Všichni žáci našich pedagogů se umístili na prvním místě! GRATULUJEME! II. kategorie Adam Bielan...

V předvánočním období každoročně naše pobočka pořádá koncert pro seniory v místním DPS. Letos se koncert uskutečnil 21.12.2016. Žáci společně se svými učiteli přichystali velmi pěkný program a klientům domova se jednotlivá vystoupení moc líbila. Poděkování patří hlavní organizátorce p. uč. Pavle Olšarové i všem...

Ústřední kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje 29.4.2016 — Františkovy lázně Velkého úspěchu dosáhl náš keyboardista v ústředním kole soutěže ZUŠ, která se konala až v dalekých Františkových Lázních. Šimon Kantor (ze třídy Mgr. Pavly Olšarové) se umístil na skvělém 2. místě! Blahopřejeme!  ...

10.4.2016 proběhl na základní umělecké škole v Novém Jičíně první ročník houslové soutěže "O cenu Václava Krůčka". Naší školu reprezentoval David Wrzecionko ze třídy MgA. Daniela Klody, který se ve své kategorii umístil na 2. místě. Blahopřejeme!...